UPORABNE INFORMACIJE O UROLOŠKIH BOLEZNIH
S PORTALA EVROPSKEGA UROLOŠKEGA ZDRUŽENJA
UROWEB.ORG

Spoštovani koristnik :
Trenutno so na UROWEB.ORG  spletnem mestu dane informacije v ANGLEŠĆINI nekaj poglavij pa je že prevedeno tudi  v SLOVENŠČINO.
V doglednem času pa bi radi nudili v slovenščini informacije tudi o vseh preostalih poglavij. Prevode bomo dodajali  postopoma saj moramo sredstva za prevode zbrati s prispevki posameznikov in sponzorji.

I am a Urolgy Pation Sem urološki bolnik
What is urology Kaj je urologija
Key Signs and Symptomps of Urological Disease and Injury
Benign Prostatic Enlargment Benigno povečanje prostate
Cryptorchidism – Undescended or Hidden Testicles
Erectile Dysfuction Erektivna disfunkcija
Kidney and Ureteral Stones Ledvični in sečni kamnik
Male Hypogonadism
Neurourological Disorders
Nocturia
Overactive Blader Syndrome
Penile curvatue
Phimosis
Priapism
Urinary Incontience Uhajanje seča ali urinska inkontinenca
What is cancer ?
Bloader Cancer
Kidney Cancer
Penis cancer
Primary Urethal Cancer
Prostate Cancer Rak prostate
Testicular Cancer
Urachal Cancer
Glossary of Terms