UPORABNE INFORMACIJE O UROLOŠKIH BOLEZNIH
S PORTALA EVROPSKEGA UROLOŠKEGA ZDRUŽENJA
Spoštovani koristnik :
Trenutno so na UROWEB.ORG spletnem mestu dane informacije v ANGLEŠĆINI nekaj poglavij pa je že prevedeno tudi v SLOVENŠČINO.
V doglednem času pa bi radi nudili v slovenščini informacije tudi o vseh preostalih poglavij. Prevode bomo dodajali postopoma saj moramo sredstva za prevode zbrati s prispevki posameznikov in sponzorji.
CANCERS – UROLOŠKI RAKI
EUROWEB.ORG ANGLEŠČINA EUROWEB.ORG SLOVENŠČINA
What is cancer?
Coping wirh cancer
Bladder cancer
Kidney cancer
Penis cancer
Primary urerthral cancer
Prostate cancer Rak prostate
Testicular cancer
Urachal cancer