Letni zbor članov DUB z posvetovanjem v Doberni 4.3.2020

Vabim vas, da se udeležite rednega letnega zbora članov Društva uroloških bolnikov Slovenije, ki bo

v sredo, dne 4. marca 2020 s pričetkom ob 17,00 uri
v prostorih Zdravilišča Dobrna, Hotel Vita, Restavracija ob kaminu, Dobrna 50

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zasedanja in izvolitev delovnih organov (delovni predsednik in dva člana delovnega predsedstva, volilno-verifikacijska komisija, zapisnikar),
 2. Poročilo predsednika društva o opravljenem delu v preteklem obdobju,
 3. Poročilo predsednika Strokovnega sveta o opravljenem delu v preteklem obdobju,
 4. Finančno poročilo za obdobje 2019,
 5. Poročilo Nadzornega odbora,
 6. Poročilo volilno-verifikacijske komisije,
 7. Razprava in glasovanje o predloženih poročilih,
 8. Program dela in finančni načrt za obdobje 2020/21,
 9. Razprava in glasovanje o programu dela in finančnem načrtu za obdobje 20/21,
 10. Razno
 • Vprašanja članov društva, na katera bosta odgovarjala doc.dr. Tomaž Smrkolj, predstojnik KO za urologijo pri UKC Ljubljana in specialist urolog Borut Gubina, dr.med., predsednik Strokovnega sveta pri Društvu uroloških bolnikov Slovenije.

Prosim, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do 25.2.2020 po telefonu 041 694 736, ali na e-naslov nikolaj.miklic@gmail.com

Predsednik:
Mag. Franc Hočevar

Ljubljana, dne 12. februarja 2020