Društvo uroloških bolnikov Slovenije  je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje uroloških bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih strokovnjakov in vseh, ki so zainteresirani za reševanje težav na področju bolezni sečil ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Namen društva je prispevati k uspešnemu zdravljenju in celostni rehabilitaciji uroloških bolnikov, nenehno skrbeti za izboljšanje pogojev zdravljenja, v zvezi s tem razvijati prostovoljno delo in samopomoč, širiti znanje o boleznih sečil in ozaveščati bolnike o njihovih pravicah.

Društvo ima naslednje cilje:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, znanstveno raziskovalno ali kako drugače ukvarjajo z boleznimi sečil,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • izvaja javne prireditve in druge akcije v okviru svoje dejavnosti,
 • omogoča bolnikom vključitev v institucije, kjer je možna pridobitev drugega mnenja.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov in s tem namenom izvaja predavanja, tečaje, posvetovanja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za razmere na področju zdravljenja uroloških bolezni,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov.