img_DUB

Ustanovitev društvaV Ljubljani je bilo 8. julija 2014 ustanovljeno  Društvo uroloških bolnikov Slovenije. Društvo se bo zavzemalo za uspešno zdravljenje in celostno rehabilitacijo uroloških bolnikov in nenehno skrbelo za izboljšanje pogojev zdravljenja. Razvijalo bo prostovoljno delo in samopomoč, širilo znanje o boleznih sečil in ozaveščalo bolnike o njihovih pravicah. Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je pripravljen delovati v skladu z določili tega Statuta.

Po začetnihDrGubina_s formalnostih je urolog Borut Gubina, dr. med. s projekcijo slik predstavil urološke bolnike, potek bolezni in njihovo zdravljenje. Med njimi tudi paraplegike in tetraplegike, ki so še posebej dovzetni za obolenja sečil. Predstavil je ljubljansko urološko kliniko, njene posebne dejavnosti s sodobnim zdravljenjem in uvajanjem novih metod. Mednje sodijo laparaskopske operacije z robotsko napravo, ki je veliko bolj natančna, za pacienta pa neprimerno manj obremenilna. Urolog je v nadaljevanju predstavil potek zdravljenja uroloških bolnikov in vlogo novoustanovljenega društva. Društvo naj bi opozarjalo na premajhne kapacitete za obravnavo, na čakalne vrste in si prizadevalo za modernizacijo zdravljenja.

V naslednji točki dnevnega reda so člani ustanovnega zbora, obravnavali in sprejeli Statut – temeljni akt društva.

FrancHocevar_sSledila je izvolitev organov društva. Prvi predsednik društva je postal mag. Franc Hočevar, ki je tudi predsednik Upravnega odbora. Upravni odbor poleg predsednika sestavljajo še tajnik Nikolaj Miklič, blagajnik Ferdinand Gubina, predsednik Strokovnega sveta Borut Gubina, dr. med in še trije člani – Milka Krapež, Dušan Vrtovec in Žiga Bajde. Nadzorni odbor ima tri člane, prav tako pa tudi Strokovni svet društva, ki ga sestavljajo trije zdravniki specialisti urologije – predsednik Borut Gubina, dr. med, Jure Bizjak, dr. med. in prof. dr. Andrej Kmetec dr. med.

ZivaJanezVisnar_sPo izvolitvi organov društva so člani ustanovnega zbora po predstavitvi in obravnavi sprejeli program dela ter finančni načrt za leto 2014. Novoizvoljeni predsednik mag. Franc Hočevar je razgrnil smelo sestavljen program dela, ki sloni predvsem na strokovnem in prostovoljnem delu organov in članov društva. Vsebuje podporo bolnikom in svojcem z urološkimi boleznimi, izboljšanje pogojev zdravljenja, načrtovanje tehnološkega in strokovnega razvoja urologije ter vrsto naprednih idej. Pred društvom so številne začetne aktivnosti: postopek registracije, pridobitev prostorov za sestanke, odprtje računa, izdelava žiga in emblema in pomembna pridobitev statusa organizacije posebnega pomena oz. humanitarne organizacije ter včlanitev v ustrezno mednarodno organizacijo.

Clani_paraplegikov_sPomembna je tudi promocija društva, zato načrtujejo izdelavo spletne strani (brezplačno naj bi jo pripravilo podjetje Entrapharm) in zloženke. Živa Janež-Višnar je že pripravila zajeten komunikacijski načrt, ki bo omogočil dostop do kakovostnih informacij o možnostih zdravljenja uroloških bolezni in njihovi preventivi.
Zveza paraplegikov Slovenije bo z Društvom uroloških bolnikov prav gotovo tesno sodelovala, saj ima veliko njenih članov urološke težave. Lahko rečemo, da so obolenja sečil najpogostejša in včasih tudi usodna pri poškodbah ali obolenjih hrbtenjače. Delovno predsedstvo ustanovnega zbora je ob mag. Francu Hočevarju, Danetu Kastelicu in Nikolaju Mikliču vodil Marko Bojc, na zboru pa je bilo prisotnih tudi pet članov Zvezeparaplegikov Slovenije.