Pismo Franca Hočevarja o problemu uroloških bolnikov v času epidemije Covid-19 ministru za zdravje in drugim institucijam

Franc Hočevar – predsednik Društva uroloških bolnikov
Ogrinova ulica 31
1291 Škofljica

Ministrstvo  za zdravje – minister Janez Poklukar
RSK za urologijo – predsednik Tomaž Smrkolj
Zavod za zdravstveno zavarovanje- direktorica Tatjana Mlakar
Zdravniška zbornica – predsednica Bojana Beović
Komisija za medicinsko etiko RS – predsednik Božidar Voljč

Spoštovani,
Društvo uroloških bolnikov je bilo ustanovljeno pred šestimi leti na pobudo urologov in uroloških bolnikov. Glavno delo društva je pomoč bolnikom s prenašanjem izkušenj in informacij o uroloških obolenjih. Smo pomembna vez v prenosu znanja med stroko in zainteresirano javnostjo. Na naši spletni strani (DUB.SI) se najde mnogo koristnih znanj in informacij o težavah, s katerimi se spopadajo urološki bolniki. Res je, da se je naša dejavnost, zaradi spleta okoliščin, bolj usmerila v težave moških. Na spletni strani imamo tudi telefonsko številko, na katero lahko pokličejo tisti, ki potrebujejo nasvet.

V tem času, v obdobju epidemije je teh klicev veliko. To so klici obupa, predvsem moških, ki jih pestijo resne in urološke težave. Kajti, klici na telefone zdravstvenih ustanov so slabo odzivni. Večina teh pogovorov se nanaša na probleme povečane prostate in s tem povezanimi urološkimi težavami. Ljudje ne pridejo do urologa in če pridejo, ne pridejo do storitve, ki bi jim odpravila ključno težavo, ki je povezana z oteženim uriniranjem. Mnogi navajajo bolečine, vnetja, skratka bistveno poslabšanje kvalitete življenja.  Mnogim bolnikom je bil vstavljen kateter za nedoločen čas, brez določitve datuma za poseg. Nekateri od teh imajo kateter že več kot leto.

Zanimivo je pa tudi naslednje. Večina s težavami povečane prostate, ki so bili  na pregledu pri urologu, so bili povabljeni v samoplačniško ambulanto češ, da imajo preveč drugega dela in omejene hospitalne kapacitete zaradi epidemije. Torej, če prav razumemo povabilo na samoplačniško storitev, je storitvenih kapacitet za resekcijo hiperplazije prostate  dovolj tudi v času epidemije, če plačaš, še posebej, če plačaš novo storitev, ki še ni na seznamu plačnika (ZZZS).

Znano nam je, da se za odpravljanje posledic povečane prostate prakticirajo novi pristopi (uparjanje) in storitve, ki se opravljajo ambulantno in ne obremenjuje hospitalnih kapacitet. Te storitve še niso bile obravnavane na Zdravstvenem svetu in uvrščene med plačljive storitve. Ve pa se kdo mora začeti ta postopek. Če zaključimo to misel. Imamo dovolj kapacitet in izkazano pripravljenost urologov, da pravočasno in ustrezno ukrepajo  s storitvijo, ki razrešuje potrebo po vstavitvi katetra.

Poznamo tudi nove, še vedno samoplačniške, postopke diagnostike raka na prostati z bio markerji na osnovi urina. Ta način ugotavljanja resnosti rakovega obolenja je vedno bolj zanesljiv in  primerno usmerja odločitve zdravnikov v zvezi z nadaljnjimi postopki zdravljenja prostate. Naši sicer amaterski izračuni kažejo na velike prihranke na račun novih diagnostičnih postopkov, saj bi na osnovi teh ugotovitev opravili manj tveganih invazivnih  posegov in manj operacij na prostati.

Društvo uroloških bolnikov predlaga da:
– RSK za urologijo začne postopek na Zdravstvenem svetu za uvrstitev diagnostičnega postopka ugotavljanje raka na prostati z bio markerji na osnovi urina na seznam plačljivih storitev ZZZS,
– RSK za urologijo začne postopek na Zdravstvenem svetu za uvrstitev nove storitve (uparjanje) za resekcijo hiperplazije prostate na seznam plačljivih storitev ZZZS,
– MZ  skupaj z ZZZS pripravi načrt ukrepov za razreševanja težav uroloških bolnikov s hiperplazijo prostate, najprej za tiste z vstavljenim katetrom.
– KME z vidika svoje pristojnosti poda mnenje o opisanem stanju in ravnanju.

Vseli bomo, če boste naslovniki prebrali to pismo in nam odgovorili. Še bolj pa bomo veseli, če boste ukrepali. Vemo, da je premalo urologov, vemo pa tudi to, da se da tudi v teh razmerah narediti več.

Nekatere zadeve, tudi s pomočjo in spodbudami našega društva, so se uredile. Ustanovljen je RSK za urologijo, razpisanih je več specializacij, dobili smo še enega robota, uvajajo se nove diagnostike in nove storitve, žal več samoplačniških kot rednih.

Kot vidite se v svojih predlogih za nujno ukrepanje omejujemo le na uvajanje novih diagnostičnih postopkov in  na težave povečane prostate, ki resno in boleče posegajo v življenje moških, načenjajo njihovo zdravje, povečujejo kronično inkontinenco in omejujejo njihovo delovno življenje, ki je velikokrat prekinjeno z dolgotrajnimi bolniškimi odsotnosti.

Če ima nekdo več kot mesec dni vstavljen kateter ob tem, da je mogoče odpraviti vzroke vstavitve, je to stanje neetično, nestrokovno in potratno.  Pa storimo  kaj.

S spoštovanjem,

Franc Hočevar

Predsednik društva uroloških bolnikov                              Škofljica: 19. aprila 2021