UPORABNE INFORMACIJE O UROLOŠKIH BOLEZNIH
S PORTALA EVROPSKEGA UROLOŠKEGA ZDRUŽENJA
Spoštovani koristnik :
Trenutno so na UROWEB.ORG spletnem mestu dane informacije v ANGLEŠĆINI nekaj poglavij pa je že prevedeno tudi v SLOVENŠČINO.
V doglednem času pa bi radi nudili v slovenščini informacije tudi o vseh preostalih poglavij. Prevode bomo dodajali postopoma saj moramo sredstva za prevode zbrati s prispevki posameznikov in sponzorji.

UROLOGICAL DIESEASES – UROLOŠKE BOLEZNI

EUROWEB.ORG ANGLEŠČINA EUROWEB.ORG SLOVENŠČINA
Benign prostatic enlargment  Benigno povečanje prostate
Congenital malformation in the urinary tract
Cryptorchidism or undescended or hidden testicles
Erectile dysfunction Erektivna disfunkcija
Kidney and ureteral stones  Ledvični in sečni kamni
Male hypogonadism
Male infertility
Neurourological disorders
Nocturia
Overactive bladder syndrome Sindrom čezmerno aktivnega mehurja
Penile curvature
Phimosis
Varicocele
Urinary incontinence Uhajanje seča  – urinska inkontinenca