Univerzitetni klinični center Ljubljana
Njegoševa cesta 4, Poliklinika, 2. nadstropje, B hodnik, 1000 Ljubljana
Spletna stran : KO za urologijao
Telefon:  +386 1 522 26 89
E-mail : urologija.ambulanta@akclj.si
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2 88 23 400
E-mail : urlamb@sb-sg.si
Spletna stran: Odelek za urologija
UKC Maribor
L
jubljanska ulica 5,  2000 Maribor
Oddelek za urologijo |
Telefon: +386 321 14 77
E-pošta : urologija.ambulanta@akclj.si
Naročanje : Spletna stran
Spletna stran: Oddelek za Urologijio
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Telefon: +386 (0)2 512 31 00 (centrala)
Naročanje :
Telefon: +386 2 51 23 730
E-pošta: narocanje@sb-ms.si
Spletna stran :Abulanta za Urologijo
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13/A, 5290 Šempeter pri Gorici
Oddelek za Urologijo,
Telefon:  +386 5 330 1006 / 1007
Spletna stran:   Urološka Ambulanta
Naročanje : Spletni obrazec
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Telefon: +386 3 423 35 62
E-pošta: uro.amb@sb-celje.si
Spletna stran : Oddelek za Urologijo
Splošna bolnišnica Izola
Polje 40, 6310 Izola
Telefon: +386 5 660 63
E-pošta : urologija.ambulanta@akclj.si
Naročanje:  Spletna stran
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4, &210 Sežana
Ambulantni oddelki
Telefon : +386 05 707 40 63
E-pošta  : info@bsezana.si
Splošna bolnišnica Trbovlje
Rudarska cesta 9, 1420 TrbovljeTrbovlje
Telefon:  +386 3 56 52 533 ali +396 3 56 52 594
E-mail : narocanje@sb-trbovlje.si
Spletna stran  Urološka Ambulanta
Splošna bolnišnica Jesenice
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice
Telefon:  +386 4 586 80 00
E-pošta : narocanje@sb-je.si
Diagnostični center Bled
Pod skalo 4,4260 Bled
Telefon : +386 4 579 80 00 |
Spletna stran : Urologija
Železniški zdravstveni dom Ljubljana
Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
Spletna stran : Urološka ambulanta
Telefon: +386 1 291 22 58
E-pošta: uroloska.ambulanta@zzd.si
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Urološka Ambulanta ,
Zdravstvena postaja Tabor , Jezerska ul. 10
Telefon: +386 30 479 890
E-pošta : urologija.jezdarska@zd-mb.si
Naročanje : Spletna stran
MEDUR d.o.o.
Ljubljana – Urologija
Kotnikova 29, 1000 Ljubljana
Telefon : +386 1 23 21 261, +386 1 23 21 262
Izola  Urologija
Ulica Oktobrske revolucije 11,6310 Izola
I. nadstropje  Zdravstvenega doma Izola
Telefon: +386 5 663 50 59