Ustanovljeno je Društvo uroloških bolnikov Slovenije

V Ljubljani je bilo 8. julija 2014 na ustanovnem zboru ustanovljeno Društvo uroloških bolnikov Slovenije. Delovno predsedstvo ustanovnega zbora je ob mag. Francu Hočevarju, Danetu Kastelicu in Nikolaju Mikliču vodil Marko Bojc, na zboru pa je bilo prisotnih tudi pet članov Zveze paraplegikov Slovenije.

Ustanovitev društva